Τυχερά Παιχνίδια: Στα σκαριά Ακαδημία στην Κύπρο

Διαδικτυακό πόκερ μάρκες

Yπό την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων της Κύπρου αναμένεται να λειτουργήσει η πρώτη Ακαδημία για τυχερά παιχνίδια και live casino, που θα έχει ως στόχο της την προστασία των παικτών.

Η Ακαδημία Τυχερών Παιχνιδιών θα προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια και μαθήματα κατάρτισης μέσω τηλεκπαίδευσης, διά ζώσης και e-learning στα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα διδάσκεται στους «μαθητές» θα εκπονήσουν ειδικοί εκπαιδευτές που έχουν σχέση με την απαραίτητη τεχνογνωσία με το αντικείμενο. Η λειτουργία της Ακαδημίας θα συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, της εμπειρογνωμοσύνης και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Επιπρόσθετα, θα αναβαθμιστεί ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών, θα εξαλειφθούν τυχόν απειλές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος) και θα διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Παράλληλα, θα συμβάλει στις  προσπάθειες της κυβέρνησης για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, για να καταστεί  ένα ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον.

Η πρώτη Ακαδημία Τυχερών Παιχνιδιών θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα, την προστασία των παικτών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Στις προτεραιότητες της Αρχής είναι η καθιέρωση της Κύπρου ως ενός δίκαιου και ασφαλούς περιβάλλοντος και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, εστιάζοντας παράλληλα και στην προστασία των παικτών. Η λειτουργία της Ακαδημίας θα είναι μέσω των αρμοδιοτήτων της Αρχής, οι οποίες αφορούν τη ρύθμιση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών στοιχήματος στη Δημοκρατία, καθώς επίσης η λήψη μέτρων για την προστασία των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Υπενθυμίζεται πως στο Στρατηγικό Σχέδιο της Αρχής για 2022-2024, η Αρχή  έχει δεσμευτεί να αναλάβει την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας ακαδημίας τυχερών παιχνιδιών και της χρήσης πλατφόρμας e-learning. Με την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στον τομέα των στοιχημάτων θα αναπτυχθεί ο τομέας, θα προστατευθεί η κοινωνία, θα εξαλειφθεί η παράνομη δραστηριότητα στον κλάδο και θα αποτραπούν τυχόν φαινόμενα ξεπλύματος χρήματος.

Ήδη η Αρχή έχει προχωρήσει σε ανοικτό διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για την oργάνωση και λειτουργία της Ακαδημίας Τυχερών Παιχνιδιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. Βάσει των εγγράφων του διαγωνισμού, η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 24 μήνες. Μεταξύ άλλων, ο ανάδοχος που πρέπει να καταγράψει τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς λειτουργίας της Ακαδημίας, θα προχωρήσει στη σύνταξη των όρων συμμετοχής των εκπαιδευόμενων, στη δημιουργία ιστοσελίδας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σχεδίου επικοινωνίας και προβολής της Ακαδημίας.

Πηγή: philenews.com